Promocja książki autorstwa dr hab. Agnieszki Stępkowskiej, prof. US "Pary dwujęzyczne w Polsce"

Wydział Filologiczny US oraz Wydawnictwo Naukowe UAM zapraszają na promocję książki autorstwa dr hab. Agnieszki Stępkowskiej, prof. US. Spotkanie odbędzie się 30 maja o godz. 18.00 w Trafostacji Sztuki przy ul. Świętego Ducha 4 w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl