Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950–2019

Written by Tomasz Jurek, Maciej Łuczak, Izabela Wyszowska  Redaktor serii Zbigniew Pilarczyk;                      Komitet Naukowy: Tadeusz Wallas (UAM), Michał Musielak (UMP), Monika Kozłowska (UPP), Tomasz Jurek (AWF)

Product Details

 • Price: 55.00 zł

Additional Info

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Seria: Uniwersytet Poznański 1919-2019
 • ISSN: SERIA JUBILEUSZOWA
 • ISBN: 978-83-232-3463-0
 • Liczba stron: 492
 • Liczba arkuszy wyd.: -
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia błyszcząca
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Publikacja DARMOWA

Abstrakt (pl)

Książka jest efektem pracy zespołu autorów z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i przedstawia dzieje tej Uczelni w latach 1950-2019. W rozdziale I przywołano tradycje kształcenia w zakresie wychowania fizycznego na Uniwersytecie Poznańskim (1919-1950), a w następnych częściach ukazano rozwój samodzielnej Uczelni, początkowo Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, potem Akademii Wychowania Fizycznego. Autorzy odtworzyli kolejne etapy przekształceń organizacyjnych i zarządzania Szkołą, dokonali charakterystyki obiektów dydaktyczno-sportowych,  przybliżyli rolę Akademii w środowisku, a także ukazali życie studenckie oraz proces dydaktyczny na poszczególnych wydziałach: Wydziale Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji, Wydziale Turystyki i Rekreacji oraz Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. W ostatniej części znajdują się biogramy luminarzy nauki, którzy kształtowali oblicze badawcze Uczelni.  Książka zawiera także niezbędny wstęp i zakończenie w formie podsumowania oraz pożyteczny wykaz nazwisk i streszczenie w języku angielskim. Występują w niej liczne ilustracje, w tym tabele, wykresy i interesujące fotografie, ukazujące wydarzenia, pracowników i studentów, bazę materialną w okresie niemal siedmiu dekad działalności poznańskiej AWF.

O serii Uniwersytet Poznański 1919–2019

Książka ukazuje się w serii Uniwersytet Poznański 1919–2019, upamiętniającej historię, dążenia oraz najważniejsze postaci naszej Alma Mater Posnaniensis. Jubileusz stulecia skłania do refleksji nad rolą uniwersytetów we współczesnym, dynamicznie zmieniającym i globalizującym się świecie. Powstanie Uniwersytetu Poznańskiego w burzliwych czasach po I wojnie światowej, w roku 1919, odmieniło życie Poznania, nadając mu nowy, akademicki wymiar i wpływając na jego naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy rozwój. Miniony wiek, bogaty w wydarzenia w Polsce i świecie sprawił, iż dziś społeczność akademicka stoi w obliczu wielu nowych, trudnych wyzwań. Ale chociaż jako wspólnota uniwersytecka jesteśmy zwróceni ku przyszłości, skoncentrowani na rozwoju i zmianach XXI wieku – wciąż pamiętamy; nie lekceważymy tradycji, z której i w której wyrosły nasze uczelnie.

Download attachments:
More in this category: Nestorzy nauki Uniwersytetowi »

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl