AWARDS

Wydawnictwo zgłasza publikacje do prestiżowych ogólnopolskich konkursów skierowanych do środowiska wydawców akademickich, ale również z powodzeniem do konkursów dla szerszego grona wydawców. W obecnym momencie Wydawnictwo może pochwalić się 115 nagrodami, wyróżnieniami i nominacjami przyznanymi w konkursach, z których aż 50 zostało zdobyte w ostatnich 6 latach w następujących konkursach:

- o Nagrodę im. Jana Długosza

- Nagroda Literacka Gdynia

- Nagroda Targów Książki w Krakowie

- Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

- Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku

- Nagroda im. Bolesława Michałka

- Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka

- o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki

- na Najlepszą Książkę Popularnonaukową

- na Najlepszą Książkę Akademicką

- Gaudeamus

- na Najtrafniejszą Szatę Edytorską

- Feniks

- Technicus

SPIS NAGRÓD

2019

  Beata Gromadzka, Themersonowie dzieciom

 • – WYRÓŹNIENIE w Konkursie Gaudeamus SWSW, 23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2019

  Marek Hendrykowski, Polska szkoła filmowa

 • – NAGRODA w 12. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: książka o tematyce filmowej

  Justyna Czaja, Ekranowe życie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym

 • – NAGRODA Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

  Grzegorz Ziółkowski, Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej

 • – NAGRODA w Konkursie o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych 2019

  Artur Stęplewski, Semioza pisma. Cyrylica i łacinka w serbskim i chorwackim dyskursie narodowym na tle słowiańskim

 • – WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, XIII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2019

  Krzysztof Marchlewicz, U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815–1914

 • – WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, XIII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2019

  Atanazy Raczyński, Dziennik, tom I Wspomnienia z dzieciństwa oraz Dziennik 1808–1830, przekład i opracowanie Aleksander Wit Labuda, Michał Mencfel

 • – NAGRODA Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2018

2018

  Paweł Korpal, Linguistic and psychological indicators of stress in simultaneous interpreting

 • – Nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie językoznawstwa w roku 2017

  Michał Buchowski, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu

 • – NOMINACJA w Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza, 22. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

  Marinko Zekić, Muslimanski odgovor izazovima okcidenta – islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. (S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake)

 • – WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, XII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2018

  Karina Giel, Mały słownik frazeologiczny chorwacko-polski i polsko-chorwacki

 • – WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, XII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2018

  Chrystianizacja Europy, Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk

  Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzena Matla
  Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, Józef Dobosz, Marzena Matla, Jerzy Strzelczyk

 • Wyróżnienie w Konkursie FENIKS 2018 w kategorii „Seria wydawnicza – dzieła zebrane”, XXIV Targi Wydawców Katolickich

  Michał Mencfel, Atanazy Raczyński (1788–1874). Biografia

 • – NAGRODA w Konkursie im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu 2017

  Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński, Konstancja Pleskaczyńska, Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego

 • – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką, 22. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej
 • – Nagroda HONOROWA w Konkursie im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla dla polskiego autora książki podróżniczej, Poznań 2018

  Michał Klichowski, Learning in CyberParks. A theoretcal and empirical study

 • – WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 22. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej
 • – Nagroda naukowa Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN za wybitne osiągnięcie w dziedzinie pedagogiki, 2018

2017

Nagrody i wyróżnienia dla Wydawnictwa Naukowego UAM w 2017 roku

  Kamila Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku

 • – NAGRODA im. Feliksa Jasieńskiego „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” dla pracownika nauki za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich

  Marek Hendrykowski, Semiotyka twarzy

 • – WYRÓŻNIENIE w Konkursie Gaudeamus SWSW, 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2017

  Agnieszka Gajewska, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema

 • – NOMINACJA do Nagrody im. Jana Długosza, 21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

  Agnieszka Gromkowska-Melosik, Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją kulturową a ruchliwością konkurencyjną

 • – NAGRODA 2017: Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego za wybitną monografię z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych, mającą istotny wpływ na rozwój polskiej myśli pedagogicznej

  Michał Mencfel, Atanazy Raczyński (1788–1874). Biografia

 • – NOMINACJA w Konkursie o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych 2017
 • – NAGRODA im. prof. Jerzego Skowronka, XI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017
 • – WYRÓŻNIENIE w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową, 21. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej

  Łukasz Musiał, O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora

 • - NOMINACJA do Nagrody Literackiej GDYNIA w kategorii eseistyka, VIII Warszawskie Targi Książki 2017

  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej

 • – NAGRODA GŁÓWNA w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 21. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej

  Radosław Piętka, Roma aeterna. Rzymska mitologia urbanistyczna

 • – NAGRODA Stowarzyszenia Historyków Starożytności dla wyróżniających dokonań polskich autorów w zakresie poszerzania i popularyzacji wiedzy o starożytności

  Małgorzata Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896–1944)

 • – NOMINACJA do Nagrody im. Bolesława Michałka 2015/2016 za najlepszą książkę filmową przyznawanej przez miesięcznik KINO

2016

Nagrody i wyróżnienia dla Wydawnictwa Naukowego UAM w 2016 roku

  Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski, red. Katarzyna Kabacińska-Łuczak i Dorota Żołądź-Strzelczyk

 • – Nagroda Specjalna za podjęcie niedostrzeganego tematu w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej

  Arcydzieła literatury hiszpańskiej. Dziesięć wykładów, red. Magda Potok

 • – Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej

  Maciej Szymanowicz, Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955

 • – Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej

  Ignacy Krasicki, Komedie (edycja krytyczna), Józef Tomasz Pokrzywniak (oprac.)

 • – Wyróżnienie w Konkursie Gaudeamus SWSW, 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

  Małgorzata Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1896–1944), Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1945–2014), red. Małgorzata Hendrykowska

 • – NAGRODA w 9. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: książka o tematyce filmowej
 • – Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Najlepszej Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych w Konkursie ACADEMIA 2016, X Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016

  Aneta Suchoń, Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych

 • – Nagroda I Stopnia w XII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości organizowanego przez Krajowa Rada Spółdzielcza 2016

  Ewa B. Skrodzka, Eksperymentalna analiza modalna gitar i skrzypiec

 • – tytuł Laureata i Puchar FSNT-NOT w Konkursie TECHNICUS 2016 w kategorii Książka Techniczna, VII Warszawskie Targi Książki 2016

  Modlitewnik Olbrachta Gasztołda. Facsimile. Edycję przygotowali dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, dr Rafał Wójcik, prof. Wiesław Wydra

 • – Nagroda w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską na XXII Wrocławskich Targach Książki Naukowej
 • – Nagroda w Konkursie FENIKS 2016 w kategorii „Edytorstwo”, XXII Targi Wydawców Katolickich

  Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people, red. Janusz Czebreszuk, Mateusz Jaeger, Jutta Kneisel

 • – Wyróżnienie w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską na XXII Wrocławskich Targach Książki Naukowej

  Dobrochna Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych

 • – Nominacja do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych wydaną w roku 2015

2015

Nagrody i wyróżnienia dla Wydawnictwa Naukowego UAM w 2015 roku

  Jerzy Fiećko, Katastrofizm, ateizm i inne obrachunki

 • – Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką, 19. Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej

  Małgorzata Hendrykowska, Historia filmu dokumentalnego (1896-1944)

  red. Małgorzata Hendrykowska Historia filmu dokumentalnego (1945-2014)

 • – Nagroda Dziennikarzy, 19. Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej

  Beniowski. Poemat z roku 1841 i dalsze pieśni Juliusza Słowackiego w opracowaniu prof. Jacka Brzozowskiego i prof. Zbigniewa Przychodniaka

 • – Nagroda Targów Książki w Krakowie, 19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

  Antoni Smuszkiewicz, Literatura dla dzieci. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych

 • – Wyróżnienie w Konkursie Gaudeamus SWSW, 19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

  Arkadiusz Żychliński, Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne

 • – Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza, 19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

  Marcin Adamczak, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu

 • – NOMINACJA do 8. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

  Edward Hojan (red. nauk.), Protetyka słuchu

 • – Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym w Konkursie ACADEMIA 2015, IX Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2015

  Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522)

  wstępy – Wiesław Wydra i Rafał Wójcik,
  wstęp ikonograficzny – Katarzyna Krzak-Weiss
  Projekt typograficzny wnętrza, łamanie, obróbka graficzna skanów oraz projekt okładki – Mateusz Czekała

 • – Wyróżnienie FENIKS w kategorii Edytorstwo, XXI Targi Wydawców Katolickich w Warszawie
 • – Wyróżnienie w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską, XXI Wrocławskie Targi Książki Naukowej
 • – Nominacja w 55. Konkursie PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku 2014”, 6. Warszawskie Targi Książki 2015

  Piotr Juszkiewicz,

  Cień modernizmu

 • – Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza, 18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

  Barbara Kornacka,

  Ucho, oko, ciało. O prozie „młodych pisarzy” lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech

 • – Międzynarodowa Nagroda Premio Flaiano di Italianistica 2014

  Edward Hojan (red. nauk.)

  Protetyka słuchu

 • – Nagroda Główna w Konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki, 18. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej

  Roman Murawski,

  Filozofia informatyki

 • – Wyróżnienie w Konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2014 roku, 18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

2014

Nagrody i wyróżnienia dla Wydawnictwa Naukowego UAM w 2014 roku

  Henryk Samsonowicz,

  Studia z dziejów miast w średniowieczu

 • – Nagroda Główna – Puchar Ministra w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką, 18. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej

  Krzysztof Kurek

  Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty

 • – nominacja do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza 2014
 • Recenzja w MIESIĘCZNIKU TEATR 10/2014

  Marzena Szmyt

  Late Neolithic Landscapes on the Polish Lowland: people, culture and economy – 4th and 3rd millennia BC in Kujawy

 • – wyróżnienie w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską, XX Wrocławskie Targi Książki Naukowej

  Marian Rejewski (oprac. M. Jaroszewska z zespołem)

  Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945

 • – wyróżnienie specjalne w Konkursie Naczelnej Organizacji Technicznej – TECHNICUS 2014, V Warszawskie Targi Książki

  Ewa Banachowicz

  Struktura i parametry fizyczne biopolimerów. Badania z zastosowaniem metod rozproszeniowych i modelowania komputerowego

 • – wyróżnienie za najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym, VIII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2014

  Izabela Bondecka-Krzykowska Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej

 • – Nominacja do Nagrody w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (XVII Targi Książki w Krakowie)

2013

Nagrody i wyróżnienia dla Wydawnictwa Naukowego UAM w 2013 roku

  Alina Borkowska-Rychlewska Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania

 • – Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka Lata 2013”

  Artur Jazdon Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego

 • – Nominacja do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza w Konkursie na Najlepsze Książki o Poznaniu (Biblioteka Raczyńskich)
 • – Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. A. Łysakowskiego w kategorii prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

  Artur Jazdon Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego

 • – Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką
  XVII Poznańskie Dni Książki Naukowej

  Małgorzata Jankowska, Sergiusz Niziński (red. nauk.) Fenomen pięknego życia

 • – Wyróżnienie FENIKS w kategorii Seria Wydawnicza
  XVIII Targi Wydawców Katolickich w Warszawie

2012

Nagrody i wyróżnienia dla Wydawnictwa Naukowego UAM w 2012 roku

  Paweł Leszkowicz Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku

 • – Nagroda Dziennikarzy
  XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej

  Maria Krysztofiak Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego

 • – Nominacja do Nagrody w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki
  XVI Targi Książki w Krakowie

  Alicja Sakaguchi Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia

 • – Wyróżnienie FENIKS w kategorii Myśl Humanistyczna
  XVIII Targi Wydawców Katolickich w Warszawie

  Krzysztof Trybuś Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości

 • – Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza
  XVI Targi Książki w Krakowie

  Ryszard Vorbrich Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce

 • – Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką
  XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej

  Karol i Zofia Zierhofferowie Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Dziedzictwo i współczesność

 • – Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki
  XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej

2011

Nagrody, wyróżnienia i nominacje 2011

  Dariusz Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego

 • – Nagroda Klio III st. w kategorii autorskiej (XX Targi Książki Historycznej w Warszawie)

  Alojzy Woś, Klimat Polski w II połowie XX wieku

 • – Puchar Ministra – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (XV Targi Książki w Krakowie)
 • – Nagroda w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (XV Targi Książki w Krakowie)
 • – Wyróżnienia w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską (XVII Wrocławskie Targi Książki Naukowej)

  Grzegorz Dziamski, Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki

 • – Nominacja do Nagrody im. J. Długosza (XV Targi Książki w Krakowie)

  Michał Januszkiewicz Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz

 • – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010 – Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

  Alicji Sakaguchi, Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia

 • – Nagroda Główna – Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (XV Poznańskie Dni Książki Naukowej)

2010-2004

Nagrody, wyróżnienia i nominacje 2010

  Grzegorz Raubo, „Ludzie się na górne zapatrują obroty" astronomiczne konteksty literatury polskiego baroku

 • – Wyróżnienie w Konkursie o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (XV Poznańskie Dni Książki Naukowej)

  Krzysztof Trybuś, Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości

 • – Wyróżnienie w Konkursie o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (XV Poznańskie Dni Książki Naukowej)

  Edward Balcerzan, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki

 • – Nominacja do Nagrody w Konkursie im. Jana Długosza (Kraków 2010)

  Jacek Brzozowski, Zbigniew Przychodniak (oprac.), Juliusz Słowacki, Poematy. Nowe wydanie krytyczne.

 • – Główna Nagroda w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (XIV Targi Książki w Krakowie 2010)

  Mikołaj Jazdon, Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza

 • – Wyróżnienie w Konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Najlepszą Książkę Akademicką (XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej 2010)

  Urszula Jorasz, Słuchając, czyli kontredans akustyki ze sztuką

 • – Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełko (XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej 2010)

  Vesna Mojsova Čepiševska, Lech Miodyński, Bogusław Zieliński (red.), Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej

 • – Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełko (Poznańskie Dni Książki Naukowej 2010)

  Andrzej Rozwadowski, Obrazy z przeszłooeci. Hermeneutyka sztuki naskalnej

 • – Nominacja do Nagrody w Konkursie im. Jana Długosza (Kraków 2010)

Książki Wydawnictwa Naukowego UAM nagrodzone w latach 2004-2009

  Adam Choiński, Katalog jezior Polski

 • Nagroda im. E. Pudełko w Konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Najlepszy Podręcznik Akademicki 2007 (XI Poznańskie Dni Książki Naukowej)

  Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku

 • Nominacja do Nagrody Jana DŁUGOSZA 2009 (Kraków)

  Adam Choiński, Limnologia fizyczna Polski

 • Nominacja do Nagrody w Konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Najlepszy Podręcznik Akademicki 2008 (XII Targi Książki w Krakowie)

  Jerzy Fiećko, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu

 • Nagroda Klio 2005 w kategorii monografii naukowych
 • Wyróżnienie w konkursie "Książka Wiosny 2005"
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2006 - nagroda autorska

  Aneta Grodecka, Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy

 • Nominacja do Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, Targi Ksiązki Kraków 2009

  Ewa Guderian-Czaplińska, Teatralna Arkadia. Poznańskie teatry dramatyczne 1918-1939

 • Nagroda "Książka Wiosny 2004" (Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych)
 • Wyróżnienie w konkursie Biblioteki Kórnickiej na Najlepszą Publikację o Poznaniu i Wielkopolsce

  Małgorzata Hendrykowska Smosarska

 • Nominacja do Nagrody Jana DŁUGOSZA 2008 (Kraków)

  Piotr Juszkiewicz, Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży

 • Nagroda Artystyczna im. Jerzego Stajudy (2006)

  Tomasz Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2006 - nagroda autorska

  Waldemar Kuligowski, Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna

 • Nagroda "Książka Jesieni 2004" (Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych)

  Krzysztof Kurek, Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w l. 1782- 1849

 • Główna Nagroda - Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Najlepszej Książki Akademickiej 2009 ( XIII Poznańskie Dni Książki Naukowej)

  Radosław Okulicz-Kozaryn, Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość M.K.Ciurlionisa wobec Młodej Polski

 • Wyróżnienie w Konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Najlepszą Książkę Akademicką 2007 (XI PDKN, Poznań)
 • Nominacja do Nagrody Academia 2007 dla Najlepszej Książki Naukowej (Warszawa)

  Wiesław Olszewski, Chiny. Zarys kultury
  książka trzykrotnie nagrodzona w konkursach:

 • Najtrafniejsza Szata Edytorska (Wrocław, Targi Książki Naukowej)
 • Nominacja do Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
 • Medal za Najlepszy Podręcznik Akademicki (Kraków, Targi Książki 2004)
 • Główna Nagroda "ATENA 2004" i puchar Ministra Edukacji Narodowej

  Wiesław Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli

 • Wyróżnienie w Konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Najlepszą Książkę Akademicką 2008 (XII PDKN, Poznań)
 • Nagroda im.J. Łukaszewicza (Poznań 2009)

  Juliusz Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne. Oprac. Jacek Brzozowski, Zbigniew Przychodniak

 • Nagroda Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich "ATENA 2005" za Najlepszą Książkę Akademicką,
 • Wyróżnienie w konkursie "Książka Wiosny 2006"
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2006 - nagroda autorska

  Ewa Piotrowska, Bernard Piotrowski, Św. Brygida Szwedzka na tle swoich czasów

 • Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych (Kraków, Targi Książki 2005)

  Andrzej Rozwadowski, Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej

 • Wyróżnienie w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską (Wrocław 2009)

  Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990-2005, Oprac. Krystyna Pieniążek-Markowić, Goran Rem, Bogusław Zieliński

 • Nagroda im. T. Skowronka (Targi Książki Historycznej, Warszawa 2005)
 • Wyróżnienie na Targach Książki 2006 w Krakowie.

  Zygmunt Zagórski i in.,Nazewnictwo gegraficzne Poznania

 • Nagroda im. Józefa Łukaszewicza (Poznań 2009)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl