Artium Quaestiones XVIII

Written by Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki (red.)

Additional Info

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2008
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0239-202X
 • ISBN: 978-83-232183-1-9
 • Liczba stron: 328
 • Liczba arkuszy wyd.: 24,50
 • Format [cm]: 17,5 x 24,5
 • Rodzaj oprawy: miękka, foliowana

Spis treści

ROZPRAWY

Adam Soćko, Nieznane dzielą kolońskiego Mistrza Fundacji Pamiątkowej Kanonika von Carbena w Poznaniu
Michał Haake, "Powalanie św. Mateusza" Caravaggia. Studium z hermeneutyki obrazu
Tomasz Wujewski, Ołtarze w Tucznie i w Marcinkowicach a sprawa autorstwa Hermana Hana
Filip Lipiński, Widzące obraz. Motyw postaci w twórczości Edwarda Hoppera
Artur Kamczycki, Muzeum Libeskinda w Berlinie. Świat żydowski ukryty w architekturze
Ewa Bojarowski, Recepcja współczesnej sztuki polskiej w Niemczech po 1989 roku
Andrzej Leśniak, Obraz otwarty. Współczesna topografia wizualności

PRZEKŁAD

Hal Foster, Powrót realnego (Przełożył Mariusz Brył)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl