Stan okołourodzeniowy potomstwa jako efekt interakcji układu płód - matka - środowisko

Written by Magdalena Kosińska

Product Details

 • Price: 12.00 zł
  10.80 zł
  You Save: 10.00%

Additional Info

 • Tytuł (en): Perinatal outcome of offsprings as the effect of interactions of the foetus-mother-environment system factors
 • Typ publikacji: Monografia
 • Rok wydania: 2011
 • Wydanie: I
 • Seria: Antropologia nr 26
 • ISSN: 0137-1460
 • ISBN: 978-83-232-2258-3
 • Liczba stron: 102
 • Liczba arkuszy wyd.: 7,50
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, matowa
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej na

Abstract (en)

brak w sprzedaży – wyczerpany nakład

The aim of this research was to determine the offspring phenotypic response to the interactions of the foetus-mother-environment system factors. The study was based on the birth weight of 1.000 singleton newborns. Environment of development of infants was described on the basis of a set of variables characterizing intrauterine conditions and external conditions in relation to the maternal organism. The mutual relationships between explanatory variables and their hierarchical structure were established by the classification and regression tree analysis. The perinatal status of the exam-ined infants was influenced by a rangę of biological, social, economic and cultural variables. The numerous interactions between the analysed variables were confirmed.

Spis treści

brak w sprzedaży – wyczerpany nakład

Podziękowania

1. Wstęp
1.1. Problematyka badawcza
1.2. Cel pracy

2. Materiał i metody badawcze
2.1. Materiał badawczy
2.2. Metody badawcze

3. Wyniki
3.1. Stan okołourodzeniowy badanych dzieci
3.2. Charakterystyka biologicznych predyktorów rozwoju
3.3. Charakterystyka społeczno-ekonomicznych predyktorów rozwoju
3.4. Uwarunkowania stanu dojrzałości okołourodzeniowej
3.4.1. Urodzeniowa masa ciała
3.4.2. Urodzeniowa masa ciała w odniesieniu do wieku płodowego
3.4.3. Częstość występowania masy ciała za małej, odpowiedniej i za dużej w odniesieniu do wieku płodowego
3.5. Struktura hierarchiczna badanych zmiennych
3.5.1. Mała urodzeniowa masa ciała 2500 g
3.5.2. Masa ciała za mała w odniesieniu do wieku płodowego

4. Dyskusja
4.1. Stan okołourodzeniowy badanych dzieci
4.2. Uwarunkowania stanu dojrzałości okołourodzeniowej
4.2.1. Uwarunkowania biologiczne
4.2.1.1. Czynniki ogólnobiologiczne
4.2.1.2. Kliniczne czynniki ryzyka
4.2.2. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
4.2.3. Uwarunkowania częstości występowania masy ciała za małej, odpowiedniej i za dużej w odniesieniu do wieku płodowego
4.3. Kompleksowy i hierarchiczny charakter działania predyktorów rozwoju

5. Podsumowanie

Piśmiennictwo

Perinatal outcome of offsprings as the effect of interactions of the foetus-mother-environment system factors (summary)

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl