Wykaz Wystawców XV PDKN

ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53
BELLONA SA stoisko 45
Biblioteka Analiz Sp. z o.o. – Magazyn Literacki „Książki” stoisko 29
Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41
Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9
„Notes Wydawniczy” (Warszawa) stoisko 29
ELTE Eötvös Kiadó (Budapeszt) stoisko 29
Oficyna Wydawnicza „Impuls” stoisko 48
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej stoisko 10-23
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego stoisko 32
Ogród Botaniczny UAM stoisko 8
Państwowy Instytut Wydawniczy stoisko 55-56
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek stoisko 29
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stoisko 51
Sorus s.c. stoisko 7
„Wydawca” (Warszawa) stoisko 29
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego stoisko 43
Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu stoisko 4-5
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stoisko 33-36
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stoisko 33-36
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach stoisko 33-36
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu stoisko 33-36
Wydawnictwo DiG Sp.j. stoisko 47
Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN stoisko 54
Wydawnictwo Instytutu Historii UAM stoisko 55-56
Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania stoisko 58
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II stoisko 10-23
Wydawnictwo Miejskie Posnania stoisko 30
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stoisko 39
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stoisko 31
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stoisko 52
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie stoisko 10-23
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego stoisko 44
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stoisko 3
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie stoisko 1
Wydawnictwo Pedagogiczno-Artystyczne UAM stoisko 6
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej stoisko 10-23
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stoisko 10-23
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej stoisko 10-23
Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” stoisko 59
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk stoisko 40
Wydawnictwo Sejmowe stoisko 50
Wydawnictwo SWPS Academica w Warszawie stoisko 37
Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego stoisko 10-23
Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana stoisko 10-23
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stoisko 10-23
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu stoisko 42
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego stoisko 2
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego stoisko 38
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stoisko 25
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stoisko 27
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego stoisko 28
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej stoisko 10-23
Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie stoisko 4-5
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego stoisko 24
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie stoisko 10-23
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stoisko 26
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego stoisko 10-23
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku stoisko 10-23
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stoisko 10-23
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu stoisko 49
Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo we Wrocławiu Sp. z o.o. stoisko 46
„Życie Uniwersyteckie” stoisko 29

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl