Artium Quaestiones XXVIII

Written by Piotr Korduba (red.)

Product Details

 • Price: 36.00 zł
  32.40 zł
  You Save: 10.00%

Additional Info

 • Tytuł (en): -
 • Typ publikacji: Wydawnictwo ciągłe
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: I
 • Seria: -
 • ISSN: 0239–202X
 • ISBN: -
 • Liczba stron: 282
 • Liczba arkuszy wyd.: 22,00
 • Format [cm]: 17,0 x 24,0
 • Rodzaj oprawy: miękka, folia matowa
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Abstrakt (pl)

XXVIII numer czasopisma „Artium Quaestiones”, recenzowanego rocznika Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po raz pierwszy zawiera sekcję tematyczną, która będzie stałym elementem kolejnych numerów. Tym razem są to Teoretyczno-historyczne perspektywy fotografii – blok tekstów, w których autorzy prezentują analizy szeregu fotograficznych praktyk artystycznych i dyskursów związanych z tym medium, od jego początków po zjawiska współczesne: Stanisław Czekalski analizuje Talbotowski paradygmat wizualności fotografii, Dorota Łuczak oferuje interpretację awangardowych projektów wizji fotograficznej, Maciej Szymanowicz szczegółowo omawia problem narodowości w międzywojennym dyskursie o polskiej fotografii, Filip Pręgowski podejmuje się analizy relacji pomiędzy postmodernistycznym malarstwem Jacka Goldsteina i fotografią Oliviera Wasowa, Witolda Kanickiego interesuje zagadnienie rasy w kontekście negatywu, a Mariannę Michałowską pamięć autobiograficzna we współczesnych artystycznych praktykach fotograficznych. Ponadto elementem tematu numeru są dwa przekłady: obszernego, metodologicznego rozdziału fundamentalnej dla badań nad fotografią książki Geoffrey’a Batchena pt. Burning with Desire oraz ważnego tekstu o fotografii cyfrowej Hubertusa von Amelunxena. Z kolei w bloku „Varia” pojawiły się interesujące i ważne artykuły na tematy „wolne”: Adama Labudy oraz Luizy Kempińskiej, odpowiednio o polskiej i niemieckiej historii sztuki w kontekście sympozjum w Rogalinie w 1973 r. oraz o problemie śladu twórczości Evy Kmentowej . Kolejnym novum jest sekcja „Archiwalia”, w której opublikowano niedawno odnalezioną, niezwykle ciekawą korespondencję pomiędzy Tadeuszem Kantorem i dyrektorem Instytutu Historii Sztuki, Konstantym Kalinowskim, opatrzoną komentarzem Andrzeja Turowskiego. Wreszcie, należy również zwrócić uwagę, iż numer XXVIII wyróżnia nowa, atrakcyjna szata graficzna.

Download attachments:

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl